Slide

Module 3 Kynologisch Massagetherapeut


Word professional in Therapeutische massage!

  • In deze module gaan we op HBO-niveau met termen 'gooien' en deze toepassen binnen het therapeutisch consult.
  • Wij leren je therapeutisch te werken met alle contra-indicaties.
  • Wij leren je een professioneel therapeutisch consult af te nemen gericht op Anatomie, Beweging en Massage en/of Gedrag en Massage.
  • Wij stimuleren je om workshops te gaan geven van 1 of 2 dagen.

Opzet van de module

In module 3 bieden wij in 2 deelmodules van 1 jaar de therapeutische verdieping van de leerstof en het therapeutisch leren werken met honden en klanten. Module 3a Anatomie, Beweging en Massage bestaat uit 13 lessen en module 3b Gedrag en Massage bestaat uit 9 lessen. 

In deze module vragen we veel voorbereiding van je !!! Je krijgt 2 weken van te voren het lesmateriaal toegestuurd, zodat je je goed kunt voorbereiden op de lesdagen en we de lesdagen zelf juist optimaal kunnen benutten voor de praktijk.

Inhoud van de modules


Deelmodule 3a: Anatomie, beweging en massage

Lesdagen die je per cursus kunt afnemen zijn:

De lesdagen die je in een pakket bij elkaar afneemt zijn:

Deelmodule 3b: Gedrag en massage

Lesdagen die je per cursus kunt afnemen zijn:

De lesdagen die je in een pakket bij elkaar afneemt zijn:

Locaties, data en lestijden

Voor actuele locaties, data en lestijden klik hier

Docenten
  • 3a ABM: Dian Wagemakers, Femke van Hoeij, Mary de Rijk en Judith Hofman
  • 3b GM: Pascale Zwart, Nicole van Rhee, Mary de Rijk en Judith Hofman 
Kosten

Voor actuele kosten klik hier. De deelnamekosten zijn inclusief uitgebreide documentatie, koffie, thee en versnaperingen en intensieve 1 op 1 begeleiding bij de casussen.

Deelnemende honden

De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers begeleid door 1 of 2 docenten. Tijdens de lessen werken we op jullie eigen honden, waarbij het de bedoeling is dat je ook op elkaars honden oefent, zodat je meer ervaring kunt opdoen. Het is afhankelijk van het aantal deelnemende honden hoeveel dagen je jouw hond mee kunt nemen. De deelnemende hond moet goed in de groep kunnen met andere honden. Je ontvangt na inschrijving meer informatie en een deelnameformulier. Op basis van dit formulier maken we een indeling van de honden tijdens de lesdagen.

Examen en herkansing

Je sluit deze module af met een theorie- en praktijkexamen. Je hebt de mogelijkheid om eenmalig, zonder extra kosten te herkansen. Meer informatie over de inhoud van het examen vind je in de Studiegids.

Niveau, vooropleiding en vrijstelling

Het niveau van de opleiding is HBO-niveau. Je kunt deelnemen aan deze module nadat je Module 2 KMG met goed gevolg hebt afgerond. Je kunt vrijstelling voor deze module krijgen indien je een vergelijkbare opleiding elders hebt gevolgd.

Beroepsvereniging

Kynomassage is door de Beroepsvereniging Palpabel geaccrediteerd als erkend opleidingsinstituut en erkend als bij- en nascholingsinstituut.

CRKBO

Kynomassage staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee BTW-vrijgesteld.

Website Zegenrijk