Slide

Klachtenregeling Kynomassage


Als je over iets ontevreden bent of als je van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag. Wij zullen dit altijd in een persoonlijk gesprek proberen op te lossen.


Hoe kun je een klacht indienen?

De klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Wij geven de voorkeur aan mondelinge indiening. Na indiening wordt de klacht geregistreerd en ontvangt indiener zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 1 week (met uitzondering van vakantieperiodes) een schriftelijke bevesting van de indiening van de klacht en een telefonisch contact van Judith Hofman om de klacht te bespreken. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt indiener hiervan binnen 1 week na indiening van de klacht op de hoogte gesteld (met uitzondering van vakantieperiodes). Binnen 4 weken komt Kynomassage met een uitspraak over de klacht. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.


Wat kun je doen als je niet tevreden bent over de afhandeling?

Ben je na het overleg nog ontevreden, dan kun je de klacht indienen bij de beroepsvereniging Palpabel via www.palpabel.nl. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen en beoordeeld. Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties worden door Kynomassage snel afgehandeld.

Website Zegenrijk